Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi:

Phân biệt rối loạn thiêu hóa và ngộ độc

Họ tên: Doan | Email: ngodxxx@gmail.com

Thưa bác sĩ, xin bác sĩ giải thích thêm giữa rối loạn tiêu hóa và ngộ độc thức ăn có những biều hiện như thế nào?

15:13 06/12/2013

Trả lời:

Chào bạn ,

Biểu hiện của rối loạn tiêu hóa và ngộ độc thức ăn có thể giống nhau: bao gồm ăn vào ói ra, sau đó tiêu chảy. Nhưng nghĩ đến ngộ độc thức ăn khi nguồn thức ăn nghi ngờ có vấn đề, và có trẻ khác cùng ăn thức ăn đó.

BS.CK2. Hoàng Nguyên Lộc