Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi:

Bé trai dậy thì sớm

Họ tên: Trương Đình | Email: truong89xxx@yahoo.com.vn

Bác sĩ cho em hỏi bé gái dậy thì sớm thì có kinh, vậy nếu bé trai dậy thì sớm làm sao phát hiện được? Em cảm ơn.

15:27 19/08/2016

Trả lời:

 Anh ( chị) vui lòng xem câu trả lời ở trên. Thân chào. 

BS.CK1. Nguyễn Khoa Bình Minh