Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi:

Thể chất bé dậy thì sớm?

Họ tên: Nguyễn Hoàng Mai | Email: nvsp.txxx@gmail.com

Thưa Bác sĩ, dậy thì sớm sẽ ảnh hưởng đến chiều cao, cân năng và tâm lý của trẻ ra sao ?

15:26 19/08/2016

Trả lời:

 Anh (chị) vui lòng xem câu trả lời ở trên. Thân. 

BS.CK1. Nguyễn Khoa Bình Minh