Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi:

Dị ứng da

Họ tên: Nguyên hữu bảo | Email: Nguyenhuubao271xxx@gmail.com

Con em được. 4 tháng tuổi be thường xuyên bj nổi mân đo.gây ngứa be thường lấy tay dụi. 1lát la mấy chỗ̃ đó đỏ̉ ủng lên be kho chịulăḿ́ bác si.da phần la bi trên mặt bác sĩ

13:59 28/10/2016

Trả lời:

 Chào bạn,

 

Bạn vui lòng xem câu trả lời với nội dung tương tự trong cùng kỳ giao lưu này.

 

Thân chào

ThS.BS. Nguyễn Thanh Hải