Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi:

Học hay quên

Họ tên: Mai Ngọc Thảo | Email: mntxxx@gmail.com

Con gái em năm nay 6 tuổi, nhưng học toán, chữ viết và màu sắc thì cháu rất dễ quên, dạy mãi cháu vẫn không nhớ nổi,hoặc hôm nay nhớ mai cháu lại quên, tôi không biết phải làm sao. Xin bác sĩ tư vấn giúp

13:03 12/01/2018

Trả lời:

Để kiểm tra khả năng học của bé bạn có thể đến khoa Tâmlý Bv Nhi đồng 2 vào giờ hành chánh. Việc bé gái 6 tuồi bắt đầu bước vào lớp 1 không nhớ toán hay chữ viết và màu sắc còn tùy thuộc vào sự tập trung của bé và ai là người hướng dẫn( bạn hay giáo viên?) nếu là giáo viên đánh giá thì bạn nên cho bé đi kiểm tra nếu là phụ huynh thì bạn không nên quá lo lắng cần tham khảo thêm ý kiến của giáo viên trước khi cho bé đi khám kiểm tra.

BS.CK2.Thái Thanh Thủy