Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi:

Họ tên: NGuyễn Trần Thảo Uyên | Email: thaouyexxx@gmail.com

Tôi có con năm nay sáu tuổi. Bình thường bé rất vui vẻ, cười nói hớn hở với người nhà. Nhưng khi ra ngoài gặp người lạ là bé rất nhát, không chịu chào hỏi nói chuyện với ai. Như vậy có phải là bị tự kỷ không bác sĩ?

13:09 12/01/2018

Trả lời:

 Câu trả lời là không nghĩ đến tự kỷ bạn nên cho bé đi kiểm tra tìm nguyên nhân nhút nhát kém tự tin nhé

BS.CK2.Thái Thanh Thủy