Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi:

Có kinh sớm

Họ tên: Nguyễn Ngọc Trân Châu | Email: ngocchautien3xxx@yahoo.com

Em nghe nói nếu tuổi có kinh càng sớm thì sau này sẽ hết kinh sớm, sẽ mau già, không biết đúng không. Cảm ơn

13:34 12/01/2018

Trả lời:

Chào anh(chị), nếu dậy thì sớm dẫn đến có kinh nguyệt sớm thì tuổi mãn kinh sẽ sớm hơn. Nếu mãn kinh sớm sẽ dẫn đến nhiều vấn đề về da, sinh dục, xương...

BS.CK1. Nguyễn Khoa Bình Minh