Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi:

Điều trị dậy thì sớm bằng đông y

Họ tên: Nguyễn Thị Loan | Email: loannguyexxx@yahoo.com

Bác sĩ ơi đông y có thể điều trị bệnh dậy thì sớm được không? Vì em ở Bình Phước và không có điều kiện về thành phố điều trị.

13:48 12/01/2018

Trả lời:

Chào anh(chị) hiện nay không có nghiên cứu nào cho thấy đông y có khả năng điều trị dậy thì sớm. Anh(chị) cố gắng thu xếp cho bé đến khám và điều trị tại bệnh viện.

BS.CK1. Nguyễn Khoa Bình Minh