Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi:

Điều trị dậy thì sớm gây ngưng dậy thì luôn?

Họ tên: Lê Văn Công | Email: levancongactxxx@gmail.com

Có khi nào sau điều trị dậy thì sớm thì bé không bao giờ dậy thì nữa và thành nhi tính suốt đời không?

13:52 12/01/2018

Trả lời:

Chào anh(chị), sau khi ngưng điều trị quá trình dậy thì sẽ vẫn tiếp tục diễn ra bình thường.

BS.CK1. Nguyễn Khoa Bình Minh