Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi:

Dấu hiệu xuất huyết là như thế nào?

Họ tên: Phượng | Email: babylxxx@yhaoo.fr

Trong hướng dẫn theo dõi bệnh sốt xuất huyết, tôi đọc thấy dấu hiệu của sốt xuất huyết có xuất huyết, vậy như thế nào gọi là xuất huyết?

14:54 16/04/2012

Trả lời:

Dấu hiệu xuất huyết trong Sốt xuất huyết có thể biểu hiện ngoài da hoặc xuất huyết ở niêm mạc. Hồng ban xuất huyết ở da sẽ không mất nếu ta dùng tay căng nốt hồng ban ra, nếu hồng ban do bệnh lý khác thì sẽ mất. Những dấu hiệu xuất huyết trong Sốt xuất huyết có thể kể đến như: chảy máu cam, ói máu, tiêu máu.

BS.CK2. Nguyễn Thị Thanh