Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi:

Dung dịch rửa tay nhanh có ảnh hưởng gì lên da của bé?

Họ tên: Huỳnh | Email: lehuxxx@ymail.com

Bé đang bị tay chân miệng, nếu sử dụng dung dịch rửa tay nhanh có ãnh hưởng gì cho da của bé và bệnh cũa bé không ạ?

15:04 16/04/2012

Trả lời:

Dung dịch rửa tay nhanh đa số là không ảnh hưởng đến da của trẻ. Tuy nhiên có một số trẻ thuộc cơ địa dị ứng thì sẽ bị dị ứng biểu hiện bằng đỏ da, ngứa, chảy nước. Do đó, trước khi dùng một dung dịch nào cho trẻ thì phải cho tiếp xúc trước ở cổ tay trẻ. Nếu như sau 1 ngày không biểu hiện gì thì chúng ta có thể dùng. Tuy nhiên có những trẻ thuộc cơ địa dị ứng chậm thì tùy theo biểu hiện mà chúng ta có thể tiếp tục sử dụng hay không.

BS.CK2. Nguyễn Thị Thanh