Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi:

Cách phòng ngừa bệnh Sốt xuất huyết và Tay chân miệng?

Họ tên: | Email: xx@isp.vn

Xin bác sĩ cho biết cách phòng ngừa bệnh Sốt xuất huyết và Tay chân miệng ? Vì sao cần phải ngủ mùng để tránh bệnh sốt xuất huyết?

15:31 16/04/2012

Trả lời:

Chào bạn,

Bệnh sốt xuất huyết lây bệnh qua trung gian muỗi vằn. Để tránh bệnh sốt xuất huyết nên tránh muỗi đốt bằng nhiều cách: ngủ mùng, thuốc diệt muỗi, diệt lăng quăng, phát quang môi trường, mặc áo quần dài, ...

Thân mến.

BS.CK2. Đỗ Châu Việt