Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi:

Bệnh Tay Chân Miệng khi nào BS cho nhập viện theo dõi?

Họ tên: | Email: ba.txxx@isp.vn

Con em bệnh Tay Chân Miệng, sao BS không cho nhập viện theo dõi?

15:27 16/04/2012

Trả lời:

Chào bạn,

Bệnh tay chân miệng chỉ cần nhập viện khi từ độ 2 trở lên, đa phần là độ 1, có thể điều trị ngoại trú. Bệnh tự hết không cần điều trị. Nếu nhập viện không cần thiết sẽ gây khó khăn cho ngành y vì quá tải. 

Thân mến.

BS.CK2. Đỗ Châu Việt