Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi:

Phòng ngừa bệnh tay chân miệng

Họ tên: phan thị ngọc huệ | Email: ngochue71xxx@yahoo.com

Làm sao phòng ngừa cho trẻ nhiễm tay chân miệng , trong khi trẻ hay đi chân đất

14:00 12/04/2013

Trả lời:

Chào bạn,

Cho tới hiện nay, bệnh tay chân miệng được biết lây lan qua tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với dịch tiết bóng nước, chất tiết đường tiêu hóa, đồ chơi, vật dụng bị nhiễm bẩn virus. Vì vậy vệ sinh cá nhân, vệ sinh bàn tay là biện pháp hữu hiệu để tránh lây lan bệnh. Nên tránh tiếp xúc vời trẻ bệnh, tăng cường dinh dưỡng, vệ sinh cá nhân để hạn chế bệnh Tay chân miệng.

Thân

BS.CK2. Đỗ Châu Việt