Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi:

Bé 7 tháng chưa mọc răng có sao không?

Họ tên: ngữyen thj kim hong | Email: kimhong0xxx@yahoo.com.vn

Bé nhà em đã 7 tháng rồi mà vẫn chưa mọc răng, cũng chưa biết bò nữa.chỉ mới biết ngối với lật thôi. Như vậy bé nhà em có sao không thưa bác sĩ?

14:25 12/04/2013

Trả lời:

Chào bạn,

Bé 7 tháng chưa mọc răng cũng không có gì đáng lo ngại. 7 tháng đúng ra trẻ phải biết bò, nhưng cũng có những trẻ bỏ qua giai đoạn bò, có trẻ sẽ ngồi và đứng lên biết đi

BS.CK1 Nguyễn Thị Lệ Thủy