Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi:

Làm thế nào để ngăn không để TCM độ 1 thành độ 2?

Họ tên: Vinh | Email: vinhxuanxxx@gmail.com

Thưa BS, làm sao để tay chân miệng độ 1 không chuyển năng lên độ 2?

14:54 12/04/2013

Trả lời:

Chào bạn,

Về phía người nhà, hiện tại chỉ làm sao phát hiện độ 1 chuyển sang độ 2 để kịp thời đưa trẻ đến bệnh viện thôi.

Thân

BS.CK2. Đỗ Châu Việt