Album hình
Thời gian giao lưu: 14h - 15h30 ngày 19/11/2019
Thời gian giao lưu: 14g30 đến 15g30 - Thứ tư, ngày 16/10/2019
Thời gian giao lưu: 13h30 - 15h30 ngày 12/01/2018
Thời gian giao lưu: 14h – 15h30, Thứ sáu, ngày 09/6/2017
Thời gian giao lưu: 14h - 15h30 ngày 14/04/2017
Thời gian giao lưu: 14h-15h30, ngày 25/11/2016
Thời gian giao lưu: 14h-15h30 ngày 28/10/2016
Thời gian giao lưu: 14h-15h30, ngày 19/8/2016
Thời gian giao lưu: 14h - 15h30 ngày 22/01/2016

1 2 3 4 5 > >>