Kỳ 11: Những điều cha mẹ cần quan tâm về bệnh ở trẻ Sơ Sinh

Số câu hỏi: 88 | Số câu hỏi được trả lời: 0

Bác sỹ tham gia giao lưu:

1. BS.CK2. Trịnh Hữu Tùng   Giám Đốc Bệnh Viện - Số câu trả lời: 6

2. BS.CK2.Lê Nguyễn Nhật Trung    - Số câu trả lời: 10

3. BS.CK1.Nguyễn Hoàng Phong   Trưởng khoa Hô hấp 1 - Số câu trả lời: 9

Album giao lưu: Những điều cha mẹ cần quan tâm về bệnh ở trẻ Sơ Sinh

Các câu hỏi thuộc chủ đề